Privacy verklaring Kracht Therapie

 

Privacy verklaring Kracht Therapie,
Kracht Therapie Nederland neemt jouw privacy heel serieus. Omdat we zelf ook prijs stellen op juist gebruik van ons gegevens, onze privacy en niet gediend zijn van ongewenste mail. Wij vinden het belangrijk dat jij tevreden bent met onze diensten en waarderen jouw vertrouwen. Dat willen we graag zo houden.

Over ons:
De website Kracht Therapie.nl wordt beheerd door Yvonne Scholtes van Kracht Therapie. Kracht Therapie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Jouw persoonsgegevens!
Jouw persoonsgegevens bij Kracht Therapie. Hieronder vind je een zo volledig mogelijke opsomming van hoe Kracht Therapie Nederland persoonsgegevens verzamelt en opslaat, en waarom.

Wat zijn persoonsgegevens?
Ieder stukje informatie waarmee je een persoon identificeert. Ook je zakelijk mailadres of een IP adres. Daarom gelden de privacy regels voor zowel bedrijven als consumenten.

Welke gegevens verzamelen wij?
Wanneer jij je online informatie aanvraagt bij Kracht Therapie, het contactformulier invult, een offerte aanvraagt, producten koopt in bij Kracht Therapie shop of andere aanvragen doet voor een van mijn diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf verstrekt. Dit kunnen zijn

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • (Persoonlijke) website
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam
  • Straat en huisnummer
  • Woonplaats

Met welk doel worden de persoonsgegevens gebruikt?
Wanneer jij het contactformulier invult, zijn jouw naam en e-mailadres nodig om jou van een reactie te kunnen voorzien.
Je naam, emailadres, telefoonnummer en fysieke adres gebruiken we voor het maken van facturen als je een product aankoopt. En we gebruiken je naam en fysieke adres om je aankopen via Kracht Therapie naar je te kunnen versturen.

Door de gegevens te verstrekken geef je me toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als er bepaalde diensten voor je moeten uitgevoerd worden. Wij verwerken jouw gegevens dus op grond van artikel 8 sub a en sub b Wbp.

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen op servers van een mailingprovider, in ons geval is dat van PRD Hosting VOF (www.prdhosting.nl)
Er zijn nog enkele bedrijven die mogelijk toegang hebben tot jouw gegevens waaronder Mollie (dit zijn de bedrijven die onze betalingen verwerken), PostNL voor de verzending van uw aankopen. Met deze mensen/bedrijven hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten zodat duidelijk is hoe zij jouw gegevens beschermen.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

In ’t kort, zowel Kracht Therapie als onze providers stellen alles in het werk om jouw persoonsgegevens veilig te houden.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op je voorkeuren worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar je onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Kracht Therapie. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
Wanneer jij je uitschrijft voor mails, wordt je op een uitschrijflijst gezet die NIET meer gemaild wordt. Evenwel blijf je nog maximaal een jaar in het systeem tot de de uitschrijflijst volledig verwijdert wordt.

Wanneer je klant bent, worden de facturen met jouw gegevens behandeld met een bewaartermijn volgens de wettelijke verplichtingen.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via het contactformulier

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.